ERA ĉe UNO

23.000 $ por ke okazu tio, kio ne okazis dum 128 jaroj. Ĉu vi partoprenas?

53Letture

23.000 $ por ke okazu tio, kio ne okazis dum 128 jaroj. Ĉu vi partoprenas?

Malfermita sur life.indiegogo.com la tutmonda kampanjo de memfinancado.

Per la esenca helpo de multaj el la Permanentaj Misioj kaj de organizoj akredititaj ĉe Unuiĝintaj Nacioj ni plilarĝigis la sferon de la homaj rajtoj en la mondo, ekde la moratorio pri mortopuno ĉe la internacia tribunalo kontraŭ militkrimoj, al la malpermeso de virina generila mutilado.
Hodiaŭ afirmi demokration, neperforton kaj internacian lingvan justecon estas ne plu prokrastinebla celo. Urĝas estingi la fajrojn kiuj estas furiozantaj en la mondo. Incendio inter popoloj, individuoj, religioj, kaj aserti la rajton de la popoloj kaj de la homo je komuna lingvo de la homa raso.
Ĉiuj bestaj specioj havas komunan lingvon, eble eĉ la plantoj … La homa specio ne! Sed malgraŭ havante nek flugilojn nek brankojn, nek aparte fortajn krurojn, hodiaŭ la homo vojaĝas tra spaco, alsupreniras en la profundojn de la maro, kuras rapide surgrunde pli ol ajn alia vivanta estaĵo sed, fakte, ĝ i ne havas komunan lingvon kiel homa speco kaj, ne havi ĝin, devigas ĉiun popolon suferi lingve la leĝon de la “pli forta” kiu, ofte, volas elstariĝi kiel “la pli ĝusta”.
Lingvo de la Unuiĝintaj Nacioj kiu, simple, rapide kaj kun senso de justeco, iĝu apoganto de emancipiĝo, de paco kaj frateco, de neperforto, por nova erao de monda evoluo.
Tiuj ĉi ne estas nur “belaj vortoj”, tial ke ni jam komencis, kun sukceso, la aplikon de du deklaracioj, unu parola kaj unu skriba, al ”Altnivela Politika Forumo pri Subtenebla Evoluo”, rilate al la “celoj de la jarmilo “post-2015.
La Altivela Politika Forumo 2015 okazos de la 26-a de junio al la 8-a de julio ĉe la Unuiĝintaj Nacioj por NRO kiuj montris intereson kaj estas akredititaj, kaj poste sekvos, ĉiam en rilato kun la celoj difinendaj por la daŭrigebla evoluo post-2015, aliaj eventoj, kiaj la Jara Ministeria Revuo, kun la daŭrigo de interregistaraj intertraktadoj ĝis la 31-a de aŭgusto por antaŭenigi la finan Pintkonferencon de la Unuiĝintaj Nacioj por la adopto de la evoluprogramo post-2015 fine de septembro.
Ambaŭ intervenoj, parola kaj skriba, estas jam akceptitaj fare de la UN-sistemo en preparado por la kunveno. Nun ni devas informi la aliajn organizojn, petante ilian apogon kaj / aŭ dialogon, krom informi la Misiojn de pluraj landoj petante egale dialogon, sed, ĉefe, la emon apogi la tezon prezentitan de RRNTT por la interregistara renkontiĝo en la unuaj tagoj de julio.
Por certigi pacon, fratecon kaj bonfarton al la homaro la gepatra organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj, la Ligo de la Nacioj, vidis labori dum la unuaj du Ĝeneralaj Asembleoj la delegitojn el Brazilo, Belgio, Ĉilio, Ĉinio, Kolombio, Ĉeĥoslovakio (nun Ĉeĥio kaj Slovakio), Haitio, Italio, Japanio, Hindio, Persio (nun Irano), Pollando, Rumanio kaj Sudafriko por antaŭenigi solvojn kiuj sugestis al la Ligo de Nacioj rekomendi universale la instruadon de Esperanto en la lernejoj kiel internacia helplingvo.
La plejmulto de la Membroŝtatoj estis en favoraj al la adopto de la Internacia Lingvo (nomita Esperanto) kiel laborlingvo, tamen la vetoo de Francio (la franca estis la lingvo de diplomatio en tiuj jaroj) malhelpis la realigon de tiu projekto, sed, ĉiukaze, en 1922 la Ligo de la Nacioj aprobis unuanime dum ĝia tria Ĝenerala Asembleo la raporton pri Esperanto kiel Internacia Helplingvo kiu vidis ankaŭ la konvinkitan apogon de Lordo Robert Cecil, ordenita per la Nobel Pacpremio en 1937.
La 27an de aprilo 2015 ni reprenis tiun iradon al la Unuiĝintaj Nacioj kaj, nun, tio kion ni urĝe bezonas estas ekonomia helpo kiu kapabligos nin daŭrigi la lanĉitan iniciaton: kontakti pere de fakso, retpoŝto, telefono kaj klopodi renkonti fizike en Novjorko la 193 permanentajn Misiojn kaj la pli ol 140 NRO akredititajn ĉe ECOSOC de la Unuiĝintaj Nacioj kaj ekspliki la motivon pro kiu ni, la homa speco, bezonas komunan lingvon. Tuj!

Kampanjo Neperforta Radikala transnacia kaj transpartia Partio kaj onlus de ERA
https://life.indiegogo.com/fundraisers/esperanto-as-right-of-the-human-species-to-onu–2

IV scadenza: L’INGLESE NON È PIÙ LINGUA DELL’UE TRA -66 Days 18 Hours 10 Minutes 36 Seconds
Informati